wonen op moes
 
IMG_0144.jpg
 

SAMEN ONDER EEN DAK-

In Vlaanderen bestaan slechts 2,3% alternatieve woonvormen. Groepswonen op kleine schaal is een tegenhanger van de massa serviceflats die momenteel in opmars zijn. Kleinbroekstraat 5 en 5A is een site in Moerzeke die verbouwd zal worden tot een volwaardig en duurzaam samenlevingsproject. We richten dit co-housing of groepswonen hoofdzakelijk tot 60-plussers, maar sluiten deelname van anderen niet uit. We willen een groep van geïnteresseerden samenstellen die dit project mee wil en kan verwezenlijken, hetzij als bewoner, eigenaar, huurder of investeerder. Er is plaats voor een 5-tal privé wooneenheden met verschillende gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. Door de kleinschaligheid krijgen we de kans om anders te gaan denken over wonen en zorg-wonen op latere leeftijd. 

Gemeenschappelijk wonen kan ook spanningen opleveren tussen de bewoners daarom is het wonen in een woongroep meer dan een rustig “onder de pannen zijn”. Het is een uitdaging en een avontuur. Voor veel deelnemers in een woongroep betekent het écht een nieuwe levensfase, met aandacht voor zorg, veiligheid en sociale contacten .

Het project wordt opgebouwd aan de hand van een aantal pijlers met 'woon- en leefplezier' als doel, waarin de architectuur en de beleving van het gebouw een belangrijke rol speelt. 

Er is een ontwerpvoorstel opgemaakt als vertrekpunt van waaruit vragen, bedenkingen en bemerkingen kunnen groeien en bijdragen aan de concrete realisatie van het project. 

CO-housing = samen huizen, is delicaat maar de moeite waard. 

 
 
IMG_0149.jpg
 

info vergadering–

We verwelkomen jullie graag op de eerste infovergadering van "wonen op Moes".

woensdag 28 september om 19h00. 

CultuurCafé De Wijngaard
Vrijboomstraat 16
9220 Moerzeke-Kastel (Hamme)

 

Graag je aanwezigheid bevestigen via ons contactformulier.

 
 
IMG_0147.jpg